GPS Kit 4.1

GPS kit hlavičkaGPS kit je softwarová realizace outdoorové turistické GPSky. Používá řadu druhů map, tahaných z internetu, ale potřebné oblasti lze stahovat pro použití offline a pak se lze bez internetu obejít. Obsahuje veškerý aparát pro evidenci pohybu v terénu – záznam a správu bodů – waypointů a tras – tracků. Veškerá data lze exportovat několika způsoby do počítače, stejně tak importovat waypointy a trasy z externích zdrojů. V současné verzi 4.1 došlo k výraznému přepracování a rozšíření programu, proto uvádím kompletně nový popis.

Ovládání programu je rozděleno do hlavních funkcí, které volíme ikonami na spodním kraji obrazovky. Jsou to mapa, dashboard, data a kompas. Další funkce jsou dostupné pod položkou více: uživatelská příručka (anglicky), kontakt na support, informace o verzi a asi jediná prakticky použitelná položka je Flash Light, kde se neděje nic jiného, než že se rozsvítí LED blesku fotoaparátu a udělá se svítilna (jen pro iPhone 4).

Mapa

Tohle je asi nejobsáhlejší funkce, provádějící vlastní práci GPS. Obrazovka ukazuje na mapě zvoleného typu trojúhelníčkem naši pozici, pokud je na mapě vidět. Je-li přesnost určení polohy příliš malá, ukazuje modrofialový transparentní kruh o průměru přesnosti určení pozice možný rozptyl našeho umístění. Na mapě fungují všechna obvyklá gesta iPhonu. Pohybem prstu lze mapu posouvat, roztažením nebo stažením dvou prstů měnit zvětšení. Podržíme-li prst na jednom místě mapy bez pohybu déle, vloží se na místě dotyku waypoint. Ve spodní části mapy je vysouvací lišta, určená ke spouštění, přerušení nebo ukončení záznamu trasy. V horní části mapové obrazovky jsou čtyři další důležité ikony.

Horní menu mapové obrazovkyPrvní zleva je ikona, kterou se vysouvá meníčko pro měření, obsluhu waypointů a odeslání bodu na Twitter a Facebook. Toto menu se při různýcvh funkcích kontextově proměňuje. Druhá ikona po ťuknutí nastaví naši pozici do středu mapy. Třetí místo zleva nahoře je vyhrazeno pro displej, ve kterém může být zobrazena aktuální hodnota jedné z dvaceti programem měřených veličin: Aktuální čas, čas tripu, čas trasy, zeměpisná délka a šířka, celková změna výšky během trasy, souřadnice UTM, USNG nebo MRGS, přesnost, odometr, rychlost aktuální, maximální, průměrná, aktuální pace (čas na kilometr), průměrná pace, elevace, směr, čas v pohybu, čas bez pohybu a sklonoměr. Poslední ikona vpravo nahoře vede k nastavení parametrů celého programu, zejména map a budeme se jí ještě věnovat podrobněji.

Mapové menu

Mapové menu se vysune po ťuknutí na šipku vlevo nahoře. Je v něm ikona pro měření, založení a úpravu waypointu a fotografického waypointu a odeslání pozice na Twitter a Facebook. Fotografický waypoint je nová funkce, kterou GPS Kit smazal manko oproti konkurenčnímu programu MotionX GPS.

Ikona měřítko aktivuje režim měření. V něm se měří vzdálenosti, nebo plocha. Ťukneme-li na mapu v režimu měření jedním prstem, ukazuje se vzdálenost od naší polohy k označenému místu. Dvěma prsty můžeme měřit vzdálenost mezi libovolnými dvěma body. Třemi a více prsty vyznačíme vrcholy měřené plochu. Měřicí jednotky určíme v nastavení parametrů, viz dále, plocha se bez ohledu na nasravenou jednotku ukazuje v arech.

Ikona se špendlíkem vloží doprostřed mapy waypoint a ikonami v horním menu, které se potom promění, můžeme připojit fotografii, napsat popis waypointu nebo jej přemístit. Ikony Twitteru a Facebooku tu zůstávají. Fotografie se může vybrat ze stávajících fotek v galerii, nebo pořídit telefonem fotku novou. V režimu přemisťování lze waypoint také smazat.

Parametry programu

Parametry se vyvolávají kulatou ikonou zcela vpravo. Zde se nastavují mapy, měrné jednotky, barva ukazatele polohy a funkce radar.

Nastavení map

Zde si můžeme vybrat typ používané mapy. Předdefinováno je 10 typů – Google terrain, cycle, street a satelite, Open street, Open cycle, Open topo a dva druhy map Bing. Kromě toho si můžete přidat další mapy, pokud znáte jejích URL včetně způsobu adresace jednotlivých dílů.

Přes modré kolečko vpravo vedle názvu mapy se dostaneme do jejích parametrů včetně stahování oblastí pro použití offline a správy stažených čtverců. Určení oblastí ke stažení se provede vyznačením požadovaných čtverců na mapě včetně možnosti jemnějšího členění. Tvar stažené oblasti je libovolný. U satelitních map bez popisu je problém trefit požadovanou oblast, protože v tomto režimu nejsou vidět ani souřadnice, ani waypointy, ani nic jiného, čím by se dala určit poloha zobrazené oblasti. Nezbývá než najít si příslušnou oblast na jiné mapě s popisem, třeba na stolním počítači, přepnout tam v mapě na satelit a zapamatovat si tvary detailů terénu. Podle nich pak se nažit najít požadovanou oblast ve stahovací mapě v GPS Kitu. Čím do větší podrobnosti jdeme, tím obtížnější je najít požadovanou oblast. Na rozdíl od dávných letců tu nemáme ani možnost si nalétnout třeba nad nádraží a podívat se, kde jsme.

Měrné jednotky

Zde lze volit systém metrický, imperiální, Yard a námořní. Na zobrazování měřené plochy nemá volba jednotky vliv, vše se udává v akrech.

GPS color

Zde nastavíme barvu šipky ukazující GPS (Gde Proboha Su?). To má význam hlavně v souvislosti s funkcí radaru a také s barvou podkladu

Radar

Tato funkce slouží ke vzájemnému zobrazení polohy jiných uživatelů programu GPS Kit. Je-li funkce zapnuta, objevují se na mapě kromě našeho i trojúhelníčky polohy dalších uživatelů. Ťuknutím na trojúhelníček se objeví jméno uživatele, kterému lze poslat zprávu. Podmínkou fungování toho všeho je mobilní datové připojení nebo WiFi. Vzájemně se vidí uživatelé se shodně nastaveným číslem kanálu a subkanálu, kanál 0 subkanál 0 je určen pro veřejné zobrazení.

Dashboard

Na této obrazovce je sumář sedmi displejů hodnot probíhajícícho tripu, které si můžeme obsadit podle potřeby výběrem z dvaceti sledovaných veličin. Spodní displej je největší.

Data

Systém správy a členění dat je od verze 4.0 zásadně přepracován. Nejvyšší úrovní je SET, který může obsahovat libovolný počet tras (track) a bodů (waypoint). Všechny objekty setu lze společně ukázat na mapě, odeslat e-mailem ve formě souborů .gpx (univerzální výměnný formát dat GPS),  .kml (Google maps a Google Earth), nebo odeslat oba formáty včetně statistik. Další možnost odeslání je do iTunes, kde si můžeme data stáhnout po připojení telefonu k počítači v sekci aplikací, oddělení File Sharing.

V seznamu setů je od verze 4.1 velmi praktický náhled ukazující graficky všechny trasy a body, které obsahuje. Kromě toho je vypsáno kolik tras set obsahuje, z kolika bodů jsou složeny a kolik má v sobě uložených waypointů.

Jednotlivé trasy setu lze zobrazit na mapě a sdílet jednotlivě a volit příslušnost k setu, čili je možné trasu přiřadit k jinému setu, než ve kterém byla změřena. Nový set se zakládá automaticky každý nový den a stejně automaticky se do něj zařadí všechny trasy a waypointy zaznamenané toho dne.

U každé trasy lze prohlédnout statistiky, graf průběhu rychlosti, výšky a pace (čas na 1 kilometr) a mapu.

U waypointů se zobrazuje název, příslušnost k setu, datum a čas založení, nadmořská výška a souřadnice. Všechny hodnoty kromě času založení a výšky lze měnit. Dalším možným zobrazením je kompas, ukazující směr a vzdálenost k bodu, a mapa.

Uspořádání dat do setů je šikovné, protože data nasbíraná za jeden den, popřípadě za delší období se dají exportovat jednou operací. Bohužel chybí v sekci data možnost vyhledávání. Při větším počtu uložených setů je obtížnější najít, co hledáte, protože záznamy jsou tříděny podle data a času pořízení. Není možné ani jiné třídění. Převod dat ze starší verze GPS Kitu vytvoří samostatně sety tras podle data a samostatně sety waypointů znovu podle data. V seznamu jsou nejprve podle data všechny sety obsahující trasu a teprve po nich jsou chronologicky seřazeny sety obsahující pouze body.

GPS Kit lze použít k zobrazení příloh formátu GPX došlých na iPhone mailem. Protože se přitom příloha importuje do datové sekce, je to zároveň cesta, jak do GPS Kitu naimportovat externí data, například polohu stanic Horské služby v ČR, která nabízí soubor GPX ke stažení.

Kompas

Kompas používá vestavěný magnetometr, dostupný u iPhone 3GS a iPhone4. Klasická větrná růžice a číselné zobrazení směru natočení telefonu. Také tu lze zapnout dialog doporučující mávání přístrojem po osmičkové dráze je-li potřeba kompas zkalibrovat.

Další

V tomto subnenu se skrývá anglická uživatelská příručka se stručným provedením offline, kontaktní formulář pro support, označení verze programu a zapnutí LED světla na fotoaparátu, kterým si z telefonu uděláme svítilnu (jen iPhone 4).

Resumé

GPS Kit 4.1 je velmi povedená verze GPSky pro všechny iPhony od modelu 3G výše. Na této verzi lze ocenit zejména organizaci změřených dat do setů, které lze odesílat jako celek a nemusíme se tak babrat s každým jednotlivým waypointem a trasou. Určitou slabinou je za určité kombinace dat nastávající nestabilita datové sekce, která čas od času podle okolností někdy padá. Podle sdělení na tom firma pracuje a v další verzi by měla být chyba opravena. Také by bylo by třeba nějak rozumněji vyřešit orientaci při zadávání částí map ke stahování offline a neškodilo by ani vyhledávání v datových setech podle názvu.

+

  • Možnost stahování libovolně tvarovaných oblastí pro použití offline
  • Organizace dat do setů
  • Více druhů map na výběr, možnost přidat vlastní
  • Náhledy uložených setů
  • Rychlejší vykreslování map oproti předchozí verzi
  • LED osvětlení
  • Samostatné ovládání tracků

  • Špatná orientace při určování oblastí pro stažení online
  • Není funkce hledání v datech
  • občasná nestabilita datové sekce v této verzi

GPS Kit koupíte v Appstoru za 8 EUR. Webové stránky aplikace jsou zde