Kalibrace tiskárny

Chceme-li, aby výtisky z naší tiskárny měly správné barvy, musíme ji zkalibrovat. To znamená vytvořit její ICC profil. ICC profil je soubor popisující chování tiskárny co do interpretace barev, které jsou do ní posílány.

Základní kalibrace tiskárny Xerox Phaser 7760


Můžeme si to představit tak, že ICC profil popisuje odchylky, které při tisku nastávají a systém správy barev upravuje data posílaná do tiskárny tak, aby se
tyto odchylky kompenzovaly.

Pro výsledek je samozřejmě vhodné, aby byla tiskárna již před kalibrací nastavena co nejblíž optimu, aby byly odchylky co nejmenší. Lepší tiskárny mívají hardwarovou kalibraci, nastavení denzity tonerů. Po základním nastavení tiskárny, pokud to umožňuje, vypneme všechny korekce barev v tiskovém ovladači a vytiskneme kalibrační terče. Pro tiskárny, které tisknou přes ovladač systému v režimu RGB, je to 918 barevných políček, pro tiskárny s RIPem, které tisknou ve CMYKu je to dokonce 1496.

Tato políčka se měří spektrofotometrem Eye One v pruzích, kde jsou políčka řazena tak, že program přesně pozná který pruh barev se právě měřil a hlídá, jestli měříte správný pruh.

Měření
Měření kalibračního targetu CMYKové tiskárny programam EyeOne Match

Po změření všech barevných polí se hodnoty uloží, vypočte se ICC profil tiskárny a uloží se. Používáme-li jen jednu tiskárnu, je nejlepší zavést změřený profil jako systémový profil tiskárny. Pokud to neuděláme takto, lze profil tiskárny použít při tisku u některých programů, například Photoshopu. Pokud chceme výtisky použít jako digitální nátisk pro simulaci ofsetového tisku, musíme je u tiskárny Xerox Phaser ještě spojit s profilem ofsetového tisku FOGRA 39 programem PhaserMatch.