iCab, konečně upload

20120123-015626.jpg

iPhone, a hlavně iPad by býval byl velice pěkný nástroj pro webmastery, nebýt jednoho ošlikvého… nepěkné věci. Když totiž přijde na upload, má mobilní Safari tlačítko pro výběr souboru pro upload šedivé, a basta šmytec. Ono tedy v Safari nejde ani download, ale to webmaster zase tak moc nepotřebuje, bez toho se dá žít.

Pokračovat ve čtení „iCab, konečně upload“

Okrádá UPC mrtvé?

Po dvou měsících v nemocnici mi zemřela máma. V posledních několika letech měla telefon a televizi od UPC. Tyto služby, přestože je už dva měsíce v nemocnici před svou smrtí nemohl konzumovat, platila inkasem ze svého účtu. Po jejím úmrtí jsem volal do UPC a bylo mi řečeno, ať pošlu potvrzení, že službu okamžitě zruší. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem dostal následující e-mail (uvedeno včetně překlepů):

„Dovolte ním navázat na Váš e-mail ze dne 18. 5. 2010, týkající se ukončení smlouvy číslo ………., evidovanou na paní ……….., z důvodu úmrtí. Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Vámi doložené potvrzení z nemocnice o úmrtí klientky, nelze považovat za úřední doklad o úmrtí.

Děkujeme Vám za pochopení.“

Dotázal jsem se právníka, zda má UPC právo odmítnout potvrzení vystavené nemocnicí, na základě kterého se uskutečňuje pohřeb a vystavuje úmrtní list. Názor právníka byl takový, že UPC může tento doklad odmítnout, ale po dodání úmrtního listu musí smlouvu ukončit k datu úmrtí.

Po necelých třech týdnech martika vystavila úmrtní list, který jsem naskenoval a poslal na klientské centrum. Reakce UPC mne ovšem opět nemile překvapila:

„Smlouva na paní ……. byla ukončena ke dni přijetí úmrtního listu, tzn. ke dni 31/5/2010. K tomuto datu přestala být smlouva účtována. Závěrečné vyúčtování přijde v měsíci červenci 2010. Případný přeplatek je možné vrátit po doložení kopie dědického řízení.“

Takže – maminka zemřela 13.5. UPC odmítla uznat jako úřední dokument potvrzení o úmrtí vystavené nemocnicí a vyžaduje úmrtní list. Jeho vystavení ovšem trvá tři týdny. UPC pak ruší smlouvu se zemřelým ne ke dni jeho úmrtí, ale ke dni, kdy dostala kopii úmrtního listu a účtuje dodávku služeb mrtvému. Nemohu si pomoci, ale tohle není nic jiného, než okrádání mrtvých, považované v civilizované společnosti za jeden z nejodpornějších činů. Slušná firma by si takovéto věci neměla dovolit.

Registr dlužníků nahání klienty výhružným spamem

Agresivní ochodní praktiky americké firmy

Přišla mi nevyžádaná ochodní nabídka. V předmětu zprávy stálo:

Registr-dluzniku.cz – Vaše údaje byly vloženy do databáze dlužníků a text dále pokračuje: “

„Vážení,

informujeme Vás, že Vaše identifikační údaje (….správný název mé firmy…) byly vloženy do Registru dlužníků na adrese http://www.registr-dluzniku.cz . Doporučujeme Vám nás co nejdříve kontaktovat ohledně řešení Vašeho dluhu. Bližší informace o Vaší pohledávce naleznete na adrese http://www.registr-dluzniku.cz/ . V nejbližší době obdržíte i zásilku, kde budete vyzváni k úhradě předmětné pohledávky. Ve vlastním zájmu Vám důrazně doporučujeme si zásilku vyzvednout. Dopis bude zaslán na korespondenční adresu uvedenou v registru. Pokud jste se přestěhovali, nahlaste prosím novou adresu. Předejdete tak dalším problémům.“

Teprve pod touto vyhrůžkou, která nejspíš každého normálního podnikatele vyleká, je vysvětlení:

„Nelekejte se! Zapůsobilo to na Vás? Naštěstí Vás tam nikdo nevložil, zatím, ale Vy můžete zadat své dlužníky zdarma a legálně. Po tomto určitě zaplatí svoje dluhy! Tam už se o legraci jednat nebude.“

Na závěr je snaha dodat tomuto mailu na důvěryhodnosti tím, že mne doporučila jakási Eva S.

Takovýto způsob nahánění klientů je nepochybně protiprávní, neboť se jedná o nevyžádanou ochodní nabídku ve smyslu Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Rovněž je takovýto styl eticky nemorální. Protože mne dosti nakrkl, vyplnil jsem stížnost na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, je ale otázka s jakým to bude úspěchem neboť firma LoremIpsum, LLC, jejímý jménem byl mail odeslán, možná nespadá pod českou jurisdikci.

Kdo za tím vším stojí? Na adrese registr-dluzniku.cz se tvrdí, že provozovatelem je firma Lorem Ipsum LLC, 2710 Thomes Ave, 82001, Cheyenee, WY, US a kliknutí na cokoliv vás přesměruje na adresu uhrazeno.cz. Registrátorem této domény i domény registr-sluzniku.cz je prodle whois:

registrant:	LOREMIPSUMLLC
admin-c:	LOREMIPSUMLLC
nsset:		BLOOMBERG:INCORPORATED:US
registrar:	REG-IGNUM
registered:	10.03.2009 11:49:18
changed:	22.04.2009 09:44:24
expires:	10.03.2011

Mail byl ale poslán z domény webserver.zirkon.deredes.cz. Doménu deredes.cz má registrovanou firma deredes. s.r.o., kterou vlastní dvě osoby shodného jména Aleš Slabý, možná otec a syn. Sílo firmy je na Praze 8, Sokolovská ulice

Aby bylo tomuto „projektu“ dodáno na důvěryhodnosti, uvádí se na stránkách uhrazeno.cz i kontaky na Ministerstvo spravedlnosti způsobem, predstírejícím, že tato firma s ministerstvem spolupracuje a s ohledem na výše uvedený spam, který firma, nebo deredes jejím jménem rozesílá, mi jako výsměch připadá citace ze sekce „Ochrana osobních údajů“:

Společnost LIPSUM dodržuje veškeré platné právní normy ve světě, jejichž cílem je ochrana vašeho soukromí. Ačkoli se právní požadavky mohou v různých zemích lišit, společnost LIPSUM se hodlá řídit principy uvedenými v těchto zásadách ochrany soukromí, a to i v případě, že v souladu s výše uvedeným přeneseme vaše osobní údaje z vaší země do zemí, které nevyžadují tak vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Jinými slovy: našim cílem je zajistit ochranu vašich osobních údajů bez ohledu na místo, kde jsou tyto osobní údaje shromažďovány, přenášeny nebo uchovávány.

Myslím, že celá ta věc pěkně smrdí. A ještě nepřehlédnout definici malinkým písmem:

Registr dlužníků je burzou pohledávek, které jsou nabízeny k prodeji či k vymáhání, vklad do registru zadali samotní uživatelé systému, provozovatel nijak neovlivňuje obsah a aktuálnost zadaných pohledávek. Neručíme za pravdivost a správnost údajů, za toto ručí přímo uživatel, který data do registru vložil. Údaje nemají žádnou právní relevanci a závaznost, nemohou být použity v soudním či rozhodčím řízení ani v jiných řízeních před orgány veřejné správy či samosprávy. Uvedené pohledávky či finanční závazky jednotlivých subjektů nemusí znamenat insolventnost či předlužení dlužníků. Služba neshromažďuje žádné osobní údaje dlužníků, ale uvádí potřebné údaje k úplatnému postoupení pohledávek. V případě, že naleznete jakýkoli nesprávný údaj či jste se v registru ocitli neprávem, tak nás prosím kontaktujte, pohledávka bude odstraněna. Cena odchozí sms je 99 Kč včetně DPH, spravuje www.premiumservices.cz. Provozovatelem registru dlužníků je a za službu odpovídá Lorem Ipsum LLC, 2710 Thomes Ave, 82001, Cheyenee, WY, na základě zákona 15 U.S.C. § 1692 Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA).

Jinými slovy: Kdokoliv tam může vložit kohokoliv, firma nic nekontroluje a za nic neručí. Ostatně jsem po chvilce googlování našel tuto firmu na černé listině Asociace na ochranu věřitelů


Pozor na Doménovou centrálu

Nekalé praktiky při nabízení registrace doménových jmen na internetu

Podle zpráv, které se objevují na internetu, telefonuje firmám někdo z Doménové
Centrály
a pod záminkou, že si někdo chce zaregistrovat doménu s názvem jejich firmy se snaží firmu vystrašit a přimět ji, aby si tuto doménu do 24 hodin zaregistrovala sama za nabízenou cenu  3 990 Kč.

Je to několikanásobný podvod. Jednak nelze zjistit, kdo a kde si kontroluje dostupnost domény, jednak je obvyklá cena registrace domény 240 Kč za rok (možná do toho počítají i hosting?), jednak je již sám způsob nabídky vyděračský a neseriózní.

Webů, kde je možnos zjistit dostupnost domény a případně si ji zaregistrovat je více, centrální autoritou ohledně přidělování doménových jmen je NIC.CZ

Zdroj: Unie grafického designu