Okrádá UPC mrtvé?

Po dvou měsících v nemocnici mi zemřela máma. V posledních několika letech měla telefon a televizi od UPC. Tyto služby, přestože je už dva měsíce v nemocnici před svou smrtí nemohl konzumovat, platila inkasem ze svého účtu. Po jejím úmrtí jsem volal do UPC a bylo mi řečeno, ať pošlu potvrzení, že službu okamžitě zruší. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem dostal následující e-mail (uvedeno včetně překlepů):

„Dovolte ním navázat na Váš e-mail ze dne 18. 5. 2010, týkající se ukončení smlouvy číslo ………., evidovanou na paní ……….., z důvodu úmrtí. Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Vámi doložené potvrzení z nemocnice o úmrtí klientky, nelze považovat za úřední doklad o úmrtí.

Děkujeme Vám za pochopení.“

Dotázal jsem se právníka, zda má UPC právo odmítnout potvrzení vystavené nemocnicí, na základě kterého se uskutečňuje pohřeb a vystavuje úmrtní list. Názor právníka byl takový, že UPC může tento doklad odmítnout, ale po dodání úmrtního listu musí smlouvu ukončit k datu úmrtí.

Po necelých třech týdnech martika vystavila úmrtní list, který jsem naskenoval a poslal na klientské centrum. Reakce UPC mne ovšem opět nemile překvapila:

„Smlouva na paní ……. byla ukončena ke dni přijetí úmrtního listu, tzn. ke dni 31/5/2010. K tomuto datu přestala být smlouva účtována. Závěrečné vyúčtování přijde v měsíci červenci 2010. Případný přeplatek je možné vrátit po doložení kopie dědického řízení.“

Takže – maminka zemřela 13.5. UPC odmítla uznat jako úřední dokument potvrzení o úmrtí vystavené nemocnicí a vyžaduje úmrtní list. Jeho vystavení ovšem trvá tři týdny. UPC pak ruší smlouvu se zemřelým ne ke dni jeho úmrtí, ale ke dni, kdy dostala kopii úmrtního listu a účtuje dodávku služeb mrtvému. Nemohu si pomoci, ale tohle není nic jiného, než okrádání mrtvých, považované v civilizované společnosti za jeden z nejodpornějších činů. Slušná firma by si takovéto věci neměla dovolit.