Seagate NAS 110 a Time Machine

Seagate NAS 110 je cenově přístupný síťový server, který se dá použít i jako zálohový disk pro Time Machine. Dříve bylo nutné pro toto použití udělat různé triky, které jsou popsané v tomto článku. S firmware verze 1000.1221 však již přímo nativně podporuje Time Machine, stačí jej k tomu jen příslušně zkonfigurovat.

Nejprve je potřeba upgradovat firmware NASu. Aktuální verze, která je ochotná komunikovat s TimeMachine Lionu je 1000.1221. Najdeme ji na této adrese. K nahrání firmware se musíme přihlásit do administrace NASu a v menu vybrat

Firmware update -> Manual update a uvidíme tento obrázek:

Ruční upgrade firmware NAS 110

Pomocí tlačítka Vybrat soubor označíme stažený soubor sg1000-1000.1221.img a klinutím na Submit se spustí proces aktualizace. Necháme jej nepřerušovaně běžet, dokud se neobjeví znovu dialog pro přihlášení do administrace.

Pak je třeba udělat ještě další kroky, a to v sekci
Storage->Backup manager->Time Machine klikneme na Enable.

Tím se nám objeví nový svazek s přídomkem -Backup, který již bez dalšího funguje jako zálohovací disk pro Time Machine.


Pak již stačí jen v předvolbách Time Machine vybrat tento disk a zálohovat. Pokud je volba výběru disku zakázaná, musíme samozřejmě kliknout na zámeček vlevo dole a změny povolit. NAS 110 s firmwarem 1000.1221 funguje jako zálohovací síťový disk se všemi systémy Apple od Leoparda až po Lion

Výběr disku pro zálohování